لوح فشرده

از گفتمان های من و بابام

==============

داشتم زبان می خوندم رسیدم به کلمه ی جدیدی که معنیشو نمی دونستم به بابام گفتم بابایی این یعنی چی؟ اونم توضیح داد و داد و بعدش گفت مثل ست لایت ... گفتم چی چی لایت ... گفت ست لایت یعنی ماهواره ... منم شیطونیم گل کرد و رو به مامانم کردم و گفتم این بابایی تا دیروز به سی دی می گفت لوح فشرده حالا اومده به ماهواره می گه ست لایت...

/ 2 نظر / 12 بازدید
چوپانی

سلام فیل کوچولوی بزرگ شرمنده که دیر امدم خداوند را شکر مکنیم برای عزیزی چون شما خداوند را شکر میکنم برای وجود بابای نازنینت که تمام وجودش را در اختیار تو و فرزندان فردای جامعه گذاشته فیل کوچولوی بزرگ بابای من تو کارشون درسته . اما اما خیلی از بابا ها هستند در اثر گرفتاریهای جامعه کمتر بچشون رو میبینند!!!!!!!!! این روزها بابای ایرانی شرمنده بچه شون هستند چون نمیتونند وقت بیشتری برای بچشون بزارن!!! پس یادمون باشه از بابا مون قدردانی کنیم فیل کوچولوی بزرگ باید با اصطلاحات جدید اشنا باشه و کم نیاره! یقین دارم با این روند رو به جلو هیچوقت کم نیاری راستی شیطونیهات مثل خودت قشنگه و.... یادت باشه به یارانه نگی رایانه بگو یارانههههههههههههههههههه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! شایگان عزیز برات اینده درخشانی از خداوند ارزو میکنم برو بابا رو ببوس که کلی وقت برات میذاره

کجایی فیل کوچولوی من؟ دلم برات تنگ شده!!!!