موش ها چگونه از شهر بیرون کنیم؟

در تابلوهای شهر های کشور نوشته شده است  موش ممنوع! من هم با این حرف موافقم اما راهی بهتر ازکشتن انها نیست مثل این که آن ها را فراری بدهند ؟ من که دلم می سوزد موش ها بمیرند اگر من به جایآن ها بودم آن ها را به جای  این که آن ها را  بکشم آن ها را فراری میدادم

ایا شما هم با منموافقید؟

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
چوپانی

سلام مرد بزرگ من با شما موافق هستم راستی چقدر دوران کودکی زیباست ادم همه چیز را زیبا میبینه مثل داستان های مادر بزرگ مثل خاک بازی تیر و کمان بازی بادبادک هواکردن و بعد ارزوی بزرگ شدن.... شایگان جان فیل کوچولوی بزرگ اگه میدونستیم زندگی و اینده ما اینجوری میشه اصلا ارزو نمیکردیم بزرگ بشیم کاش ارزو میکردیم همیشه کودک باشیم مگه عالم بزرگی چی داشت برامون؟ سن شما بودم دوست داشتیم جدی نگاهمون کنن! به حساب بیارن ما را! حالا انگار زیادی به حساب میایم که حتی تو هیچ ماشین حساب ی جا نمیشیم حیف از ان همه کودکی و دنیای ناب که از پیشمون رفت! اقا شایگان من با شما موافق هستم چرا به جای کشتن از راه حل بهتری استفاده نمیکنن؟ کلمه کشتن چندش اور هست غیر قابل تحمل است حتی اگر بخواهیم زندگی را از موشها بگیریم! کلمه زندگی چقدر زیباست! چرا باید زندگی را از کسی بگیریم ؟ حتی موشها! براتان ارزوی فردای بهتر دارم