دانشمند یا مخترع

من خیلی دلم میخواهد دانشمند یا مخترع بشوم برای همین کار میخواهم خوب درس

بخوانم کتاب بخوانم تا باسعی تلاش زیاد مخترع بشوم و ادامس فروش نشوم به شما

هم توصیه میکنم درس بخوانیدخنده

/ 1 نظر / 9 بازدید
چوپانی

سلام شایگان عزیز توصیه شما را با فروتنی پذیرفتیم! برای رسیدن به اهاف بلند مدت خود باید تلاش بیشتری بکنید و فرصت مطالعه کردن را از دست ندهید . ایمان دارم این روند را ادامه دهید به ارزوتان میرسید. در ضمن شما خوب قلم فرسایی میکنیدو وب زیبایی دارید به شما تبریک میگویم! مطالعه فراموش نشود موفق باشید